Ján Majko

Ján Majko

Významný slovenský jaskyniar a nestor praktického jaskyniarstva

na Slovensku, objaviteľ jaskyne Domica

Súkromný denník Jána Majku

z roku 1969