Ján Majko

Ján Majko

Významný slovenský jaskyniar a nestor praktického jaskyniarstva

na Slovensku, objaviteľ jaskyne Domica

Ján Majko
Významný slovenský jaskyniar a nestor praktického jaskyniarstva na Slovensku, objaviteľ jaskyne Domica

Táto webová stránka je neziskovým a nekomerčným projektom Múzea totality vyhotoveným v záujme zachovania maximálneho množstva informácií o najvýznamnejšom jaskyniarovi v histórii Československa. Na stránke sú použité najmä materiály poskytnuté Jánom Majkom za jeho života a zozbierané jeho rodinou.

Za materiály ďakujeme ich autorom vo viere, že sme spoločne tým najhodnotnejším spôsobom prispeli k trvalému zachovaniu faktov a pamäti národa.

Pre bádateľov, historikov, speleológov a novinárov môžu byť materiály potrebné k publikovaniu na vyžiadanie poskytnuté aj bez ochranných prvkov (vodoznakov).

V prípade záujmu kontaktujte správcu webu TU.

V roku 1926 objavil jaskyňu Domica, ktorá sa nachádza na južnom okraji Silickej planiny v nadmorskej výške 339 metrov. Ako príslušník pohraničnej stráže spolu s pražskými skautmi preskúmal dno dávno známej Starej Domice, odkiaľ sa dostal hlbokou priepasťou do novej chodby dlhej asi 15 metrov. Po zhodnotení všetkých dovtedy známych poznatkov o okolí našiel 3. októbra jeden zo štyroch prirodzených vchodov jaskynného systému, čím sa potvrdila existencia mohutných podzemných priestorov medzi jaskyňou Baradla v Maďarskej republike a Čertovou dierou v SR, v celkovej dĺžke 21 km. Dostal sa do priestorov terajšieho Majkovho dómu. Vtedy preskúmal s ďalšími členmi aj podzemný tok rieky Styx a Panenskú chodbu. Spojiť Domicu s Čertovou dierou sa mu podarilo v roku 1929. O tri roky neskôr sa z kvapľovej výzdoby mohli tešiť aj turisti.

(zdroj: Osobnosti.sk)

Ako Ján Majko objavil perlu slovenských jaskýň - Domicu

Dobové audio z archívu Jána Majku, teraz súčasť archívu Múzea totality

Životopis Jána Majku

Publikácie venované Jánovi Majkovi

Všetky publikácie a materiály týkajúce sa jaskyniara Jána Majku nájdete v knižnici Múzea totality a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva.

Súkromný denník Jána Majku

z roku 1969

Brožúra Speleológ Ján Majko - Personálna bibliografia

rok vydania: 2016

Ján Majko zomrel 29. decembra 1985

Pohreb Jána Majku v Dolnej Strede

Zá Jánom Majkom - Ing. Marcel Lalkovič

Odhalenie pamätnej tabule v Dolnej Strede

Ján Majko v spomienkach dolnostreďana Marka Vrbu

Reprezentačne o Jánovi Majkovi na MsÚ v Seredi

Mestský úrad Sereď - sobášna sieň, január 2016