Ján Majko

Ján Majko

Významný slovenský jaskyniar a nestor praktického jaskyniarstva

na Slovensku, objaviteľ jaskyne Domica

MAJKOV V8P

20 HODÍN OČISTCA (1947) Kedysi najnáročnejšiu jaskyňu v Slovenskom krase sme ‚znovuobjavili‘ na deň presne po 60-tich rokoch od pôvodného objavu objaviteľom Domice Jánom Majkom v r. 1947. Majko sa sám vyjadril, že takú ťažkú jaskyňu ešte v živote nezdolal. Na sklonku života sa ho pýtali, kde by kopal, ak by chcel objaviť najväčšiu jaskyňu […]